Esteu aquí

Contacte
Cantó Milà, Natàlia
ORCID: 
0000-0002-6100-4748

L'activitat R&I de la investigadora Natàlia Cantó Milà se centra en l'estudi de la producció social de la subjectivitat en la cultura contemporània des de les perspectives dels estudis culturals, la sociologia i la història de la cultura, la filosofia, els mitjans de comunicació, i la història i la teoria de l'art.

Amb la mirada transversal que aporta l'experiència en recerca teòrica i empírica en els camps de l'art, la cultura popular i la cultura corrent, així com la participació en debats socials sobre la cultura, la recerca se centra en la transformació del lligam entre cultura i societat com a conseqüència del desenvolupament de la societat de consum i dels mitjans tecnològics en la societat contemporània i el capitalisme global.

És coordinadora del grup d'R&I PROTCIS (Processos d'obertura i tancament culturals i socials) de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis