Esteu aquí

Contacte
Bosch Jose, F. Xavier
ORCID: 
0000-0002-7172-3412

F. Xavier Bosch (MD, MPH) és consultor principal del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer (CERP) de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) de Barcelona (Espanya). També és director executiu del Centre d'Informació ICO/IARC sobre VPH i càncer cervical (www.who.int/hpvcentre). 

Bosch va ser fundador i primer editor de la revista Papillomavirus Research (PVR) i és el redactor del butlletí internacional HPV WORLD (www.hpvworld.com), va ser editor convidat de la sèrie HPV MONOGRAPH (Vacuna, Elsevier) i és l'organitzador i actual director d'un esforç d'aprenentatge electrònic en oncologia i sobretot en cursos electrònics sobre prevenció del càncer de coll uterí (www.eoncologia.net). Va exercir d'epidemiòleg a l'Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer (Lió, França, 1982-1993) i de científic visitant al National Cancer Institute (Washington, EUA, 2002).