Esteu aquí

Contacte
Borge Bravo, Rosa
ORCID: 
0000-0001-8984-1479

L'activitat R+D+i de l'investigadora Rosa Borge se centra en l'estudi de les transformacions que les noves tecnologies de la informació i el coneixement estan produint en actors polítics claus com els partits polítics o en la arribada de noves formes de protesta i d'organització de l'acció col·lectiva i els moviments socials. També està especialitzada en l'anàlisi de la participació política i la metodologia de les Ciències Socials.

És membre del grup d'R+D+I GADE (eGovernança: administració i democràcia electrònica) de la UOC i de Democràcia, Eleccions i Partits de la UAB.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis