Esteu aquí

Contacte
Blanche Tarragó, Daniel
ORCID: 
0000-0002-3118-1954

L’activitat d’R&I de l’investigador Daniel Blanche se centra en l’estudi de les interseccions entre la participació política i social de diferents generacions, amb un particular èmfasi sobre la gent gran i els processos comunicatius permesos per les tecnologies digitals. Ha participat en estudis sobre moviments socials en xarxa, la implicació política de la gent gran i la seva inclusió a la societat xarxa. Participa en projectes sobre gent gran i el seu ús de les tecnologies digitals, l’envelliment a la llar i la seva connectivitat social, i experiències de canvi social mitjançant l’activisme social i polític. Actualment desenvolupa la seva tesi doctoral sobre identitats generacionals i relacions intergeneracionals en clau comparativa, tenint en compte aspectes culturals, històrics i biogràfics.

És membre del grup de recerca CNSC (Communication Networks & Social Change) de la UOC.


Activitat R&I