Esteu aquí

Contacte
Bernal Triviño, Ana
  • Estudi de les transformacions de les pràctiques comunicatives contemporànies i anàlisi dels models culturals propis de la societat del coneixement i la seva relació estreta amb els mitjans de comunicació.
  • Anàlisi del consum de mitjans i xarxes socials per part dels canals informatius, com també anàlisi del discurs.
  • Avaluació de l'impacte de les comunicacions mòbils ide les rutines professionals informatives.
  • Anàlisi del discurs informatiu i de les falses notícies sobre violència de gènere.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis