Esteu aquí

Contacte
Beltran de Heredia Ruiz, Ignasi
ORCID: 
0000-0002-4218-7569

L'activitat R+D+I de l'investigador Ignasi Beltran de Heredia Ruiz se centra en l'anàlisi de la fiscalitat de les relacions laborals (règim general i especials), tant des del punt de vista de l'empresari com dels treballadors, així com de les prestacions socials i instruments de previsió social alternatius, fent especial referència als aspectes procedimentals (procediments tributaris), internacionals (fiscalitat internacional), tecnològics (administració electrònica tributària i seguretat social) i de defraudació.

És membre del grup d'R+D+I TAXLABOR, (Fiscalitat, relacions laborals i prestacions socials) de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis