Esteu aquí

Contacte
Batlle Rubio, Albert
ORCID: 
0000-0003-3185-9101

L'activitat R+D+I de l'investigador Albert Batlle se centra en l'estudi dels efectes dels usos de les TIC en l'àmbit polític.

Específicament, les seves línies de recerca se centren, dins l'àmbit del grup de recerca eGovernança: administració i democràcia electrònica (GADE), en l'anàlisi dels usos de les xarxes socials per part dels actors polítics a Catalunya, com també en els possibles efectes que això pot tenir en l'agenda i l'opinió pública. D'altra banda, fora de l'àmbit del grup, també estudia el sistema de partits polítics d'Andorra: anàlisi de les característiques i l'evolució històrica des de 1993 i anàlisi comparada amb els sistemes de partits d'altres microestats europeus.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis