Esteu aquí

Contacte
Batalla Busquets, Josep M.
ORCID: 
0000-0002-9435-6934

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, i doctor en Economia per la mateixa universitat.

Actualment és professor agregat dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, on imparteixdocència en l'àmbit de l'economia aplicada. Ha estat director de diverses titulacions, concretament de la diplomatura de Ciències Empresarials (2000-2004), el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2001-2003) i del segon cicle de Ciències del Treball (2001-2003). Ha obtingut tres trams de docència.

L'activitat R+D+I de l'investigador Josep M. Batalla se centra en l'estudi de l'ús de l'e-learning per a la formació dels treballadors a l'empresa. Aquest anàlisi s'enfoca des d'una doble òptica: el treballador i l'empresa. D'aquesta forma investiga les motivacions que tenen els treballadors per formar-se i les percepcions que expressen de l'e-learning. D'altra banda, analitza quines característiques tenen les empreses que inverteixen en la millora del seu capital humà, així com els factors que determinen la probabilitat d'usar l'e-learning per part de les organitzacions. L'estudi de l'us del feedback formatiu online, està enfocat a l'us de les TIC per a realitzar un feedback que sigui sostenible en aules de més de 70 estudiants. Els seus principals interessos de recerca són l'ús de l'e-learning a l'empresa, les motivacions dels treballadors per formar-se, millora del feedback formatiu, analitzar la qualitat del servei en entorns virtuals d'aprenentatge i l'estudi dels grups de treball virtuals. També està especialitzat en l'economia de l'educació i l'estructura econòmica. És l'investigador principal del grup d'R+D+I MeL (Management & eLearning) de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis