Esteu aquí

Contacte
Baleriola Escudero, Enrique
ORCID: 
0000-0003-2899-6316

És doctor en Persona i Societat en el Món Contemporani (UAB, 2017), amb premi extraordinari de doctorat, màster en Investigació i Intervenció Psicosocial (UAB, 2014), i llicenciat en Psicologia (UAL, 2013). Del 2017 al 2020 ha estat investigador postdoctoral a la Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso (Xile). Actualment és editor associat de la revista científica Psicoperspectivas.

Com a acadèmic, els seus interessos se centren en tres nivells diferents de la gestió, l'organització i el treball:

  1. L'anàlisi de les polítiques públiques i la gestió (management) intermèdia que es fa d'aquestes polítiques en diferents àmbits laborals i organitzacionals, sobretot en l'àmbit educatiu i en el de les epidèmies de salut, amb èmfasi especial en les noves tecnologies de govern i gestió (algoritmes, xarxes socials, instruments digitals).
  1. La comprensió de les maneres en què les persones no expertes en aquestes polítiques (treballadors, científics, ciutadania general) poden participar en el disseny d'aquestes polítiques, ja que les interpel·len directament cada dia.
  1. Les maneres en què aquestes polítiques i gestions organitzacionals es despleguen en l'àmbit local, i els efectes que tenen en els treballadors i els usuaris.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis