Esteu aquí

Contacte
Appel, Marie Christine
ORCID: 
0000-0002-9528-7002

L'activitat d'R+I de la investigadora Christine Appel se centra en l'àmbit de la lingüística aplicada i la didàctica de les llengües en entorns virtuals.

Els seus interessos principals de recerca són l'aprenentatge de segones llengües en tàndem i l'aprenentatge col•laboratiu. S'ha especialitzat en la cerca de solucions per a l'ensenyament i l'aprenentatge en línia de les habilitats orals, i també en ludificació i formació del professorat.

És membre del grup de recerca consolidat realTIC (Recerca en ensenyament i aprenentatge de llengües amb tecnologies de la informació i la comunicació, 2017 SGR 1446) de la Universitat de Barcelona.


Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis