Esteu aquí

Contacte
Alvarez Palau, Eduard J.
ORCID: 
0000-0003-0368-9344

És professor lector dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des del 2017.

És doctor en Enginyeria i Infraestructures de Transport, enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i màster enDirecció d'Empreses (Direcció de les Organitzacions en l'Economia del Coneixement)perla UOC. Anteriorment ha estat investigador postdoctoraldela Universitat de Cambridge, becari de la Comissió Europea (DG MOVE), professor associat dela UPC i consultor extern dela UOC. Té també experiència en la direcció de projectes d'enginyeria civil i planificació urbanística i de transports a l'empresa privada. És membre del Sustainabilityand Management Research Group (SUMA), grup de recerca de la UOC.

L'activitat d'R+I de l'investigador Eduard J. Álvarez Palau se centra en l'estudi de les infraestructures de transport i de serveis urbans, com també en l'impacte que generen socialment, econòmicament i territorialment. Els seus interessos principals de recerca són l'evolució de les infraestructures a llarg termini, els models de simulació de xarxes, les anàlisis d'impacte i els mecanismes de promoció, de finançament i de gestió infraestructurals.

Els projectes de recerca en què col·labora neixen de diferents qüestions,però cercant sempre una aproximació multidisciplinària a cada cas. En aquest sentit, col·labora amb el grup de recerca Campop (Universitat de Cambridge) per estudiar la contribució de les infraestructures de transport en el desenvolupament socioeconòmic de la Gran Bretanya durant la revolució industrial. També treballa amb el grup Territori i Societat (Universitat de Lleida) per intentar reconstruir històricament les bases de dades sobre xarxes de transport i urbanització a la península Ibèrica. Amb el mateix grup, també comparteix recerca sobre el patrimoni industrial català i en especial el patrimoni infraestructural. Finalment, estudia temes diversos relacionats amb la gestió de la ciutat contemporània, com la provisió de transport públic, les xarxes de serveis urbans i la logística urbana.

 

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis