Esteu aquí

Contacte
Ahufinger Sanclemente, Nadia
ORCID: 
0000-0003-2029-4475

És doctora en Psicologia Clínica i de la Salut per la Universitat de Barcelona i membre del Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL), centrat en l'estudi del processament del llenguatge i, més concretament, en la comprensió i la producció del llenguatge en persones adultes i en infants amb patologia associada al llenguatge o sense.

La seva recerca se centra en el trastorn específic del llenguatge (TEL) otrastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL). Estudia els processos psicològics bàsics que poden estar afectats en aquest sector de la població, com ara els dèficits de memòria.

Durant  la seva etapa predoctoral, ha estat investigadora visitant de la Universitat de Texas a Dallas, la Universitat de Pennsilvània, l'University College de Londres i la Universitat de Xile, i ha treballat amb investigadors i investigadores de referència en aquest àmbit amb qui continua col·laborant.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis