Esteu aquí

Logo grup Gsent
Contacte
Ribera Fumaz, Ramon

TURBA té per objectiu explorar les geografies complexes i multiescalars de les transformacions urbanes socioambientals i tecnològiques amb una perspectiva crítica i interdisciplinària, amb la incorporació d’enfocaments dels camps de la geografia, els estudis urbans, els estudis i les ciències mediambientals, la ciència política i els estudis científics i tecnològics (STS). El grup s’organitza en tres línies de recerca:

  1. L’ecologia política del canvi socioambiental, que estudia els processos de reconfiguració de governança mediambiental i resiliència socioecològica en un marc de canvi econòmic, tecnològic i social;
  2. Les geografies de la urbanització, que contribueix a la comprensió de les implicacions polítiques, econòmiques i socioambientals dels processos contemporanis de reestructuració urbana amb una perspectiva multiescalar;
  3. La cocreació digital i ciència ciutadana, que estudia processos de creació col·laborativa de coneixement en entorns digitals i no-digitals.

Activitat R&I