Esteu aquí

Contacte
Guerrero Roldán, Ana Elena

L’activitat de recerca del grup Technology Enhanced Knowledge and Interaction Group (TEKING) se centra en l’àmbit de l’aprenentatge millorat per la tecnologia (technology enhaced learning), duent a terme tant el disseny conceptual com la creació i la implantació d’eines per l’aprenentatge en línia (e-learning) que afavoreixin tant el procés d’ensenyament i aprenentatge en línia, com el procés d’avaluació en línia (e-assessment).

Tot això implica el tractament de dades d’anàlisi de l’aprenentatge i l’avaluació dels estudiants per a la recerca, la millora i la innovació educativa, i també l’elaboració de models basats en l’enginyeria del coneixement per a millorar la funcionalitat d’eines per a l’aprenentatge en línia.

Hi ha també un aspecte teòric, complementari de la recerca aplicada que hem esmentat, que s’emmarca en l’àmbit de la intel·ligència artificial, més concretament, la recerca de sistemes de representació del coneixement i el raonament per la a modelització de sistemes formals intel·ligents.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis