Esteu aquí

Contacte
Huertas Sánchez, Maria Antonia

L’activitat de recerca del grup  Technology-enhanced Knowledge and Interaction Group (TEKING) es centra en l’enginyeria del coneixement i la interacció persona ordinador i la seva aplicació en el technology-enhanced learning.  L’enginyeria del coneixement es centra en el desenvolupament de models per la millora de les funcionalitats d’eines i aplicacions en entorns interactius. Els estàndards i especificacions són elements clau per assolir la interoperabilitat entre les eines i aplicacions desenvolupades. 

D’acord amb l’àrea de Human-Computer Interaction, la recerca es focalitza en el disseny,  desenvolupament i avaluació d’eines, des de la perspectiva del disseny centrat en l’usuari amb l’objectiu de millorar la experiència d’ús dels sistemes tecnològics i la seva accessibilitat per a totes les persones. Les principals línies de treball inclouen, l’ús de tècniques de representació del coneixement per formalitzar i raonar sobre sistemes interactius, les tècniques que permeten capturar i analitzar la interacció dels usuaris amb els sistemes interactius i la seva aplicació en el context del technology enhanced learning.

Activitat R+D+i

Assesoria, consultoria i altres serveis