Esteu aquí

Contacte
Masip Rodo, David

La quantitat d'informació digital disponible a la xarxa ha crescut de forma exponencial els darrers anys. Com a conseqüència, un dels problemes més greus dins d'aquest context és la cerca semàntica d'informació. Actualment existeixen solucions per a cercar de forma ràpida i còmoda dades de text, però aquest problema està molt lluny de ser resolt per a les dades de caràcter audiovisual. 

El grup SUNAI desenvolupa algorismes de Visió per Computador i d'Intel·ligència Artificial per l'extracció d'informació present en imatges estàtiques o vídeos.  Concretament,  treballem en:
- Algorismes de reconeixement automàtic d'objectes en imatges naturals, per a la seva posterior classificació i ús en entorns naturals.
- Algorismes de reconeixement  de gestos i llenguatge no verbal, usant imatges i vídeos de  persones, per a construir interfícies amigables d'interacció home-màquina, i analitzar les interaccions socials entre persones.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis