Esteu aquí

Contacte
Sáinz Ibáñez, Milagros

L’anàlisi de les desigualtats de gènere en la societat de la informació té una importància estratègica. L’escassa presència de dones en els estudis i les professions relacionats amb la ciència, la tecnologia i la innovació comporta una pèrdua de talent i creativitat per a aquests sectors i per a l’economia i la societat en general.

Tot i la major presència de les dones en els estudis universitaris, l’augment de la participació es produeix sobretot en el camp de les ciències socials i de la salut, i en les humanitats, però no en les àrees relacionades amb les TIC. Els llocs estratègics en la recerca científica i la innovació en TIC continuen sent impermeables a la presència femenina.

Cada cop hi ha un nombre més gran de dones que ocupen llocs de treball en sectors que produeixen béns i serveis amb intervenció de la tecnologia, tot i que majoritàriament es concentren en funcions subordinades. La convergència amb països més avançats del nostre entorn exigeix que les dones participin en tots aquests àmbits.

El grup de recerca Relacions entre el Gènere i les TIC a la Societat del Coneixement analitza la persistència de totes aquestes qüestions, amb la intenció de contrastar i explicar els fets (amb estadístiques i indicadors) i detectar tendències, actituds i opinions futures sobre la relació entre les dones i les tecnologies de la informació.

Activitat R+D+i

Assesoria, consultoria i altres serveis