Esteu aquí

Contacte
Redolar Ripoll, Diego Antonio

El grup de recerca de Neurociència Cognitiva i Tecnologies de la Informació (CNIT, de l'anglès Cognitive Neuroscience and Information Technology) circumscriu el seu interès en l'estudi del substrat biològic subjacent a la cognició, amb un focus específic en les bases neurals dels mecanismes d’atenció, memòria i funcions executives dels éssers humans.

La recerca duta a terme per CNIT està centrada en l’ús de les tècniques d’estimulació cerebral no invasiva (fonamentalment, Estimulació Magnètica Transcranial, TMS) per estudiar les funcions cognitives anteriorment esmentades. La TMS ocupa una posició privilegiada per a la recerca de les funcions cerebrals donat que permet establir relacions causals entre conducta, cognició i activitat cerebral i no únicament aproximacions correlacionals, tal com succeeix amb altres tècniques neurofisiològiques o de neuroimatge. Així mateix, la TMS permet modular l'activitat cerebral a llarg termini, la qual cosa la converteix en una tècnica amb prometedores aplicacions terapèutiques en alteracions que requereixin modificar l'activitat cerebral o inclús per facilitar i potenciar diferents capacitats cognitives en persones sense cap tipus d’alteració.

Emmarcant-se en aquest context, els objectius científics del grup són els següents: 

1. Estudiar la implicació de diferents àrees corticals en diversos aspectes del control cognitiu. 
2. Analitzar la implicació de l'escorça prefrontal dorsolateral (DLPF, de l’anglès Dorsolateral Prefrontal Cortex) en el funcionament executiu i la memòria de treball mitjançant la modulació de l’activitat cortical.
3. Analitzar la implicació de l'escorça DLPF en la mediació de les interferències cognitives per distracció emocional.
4. Estudiar el possible efecte sinèrgic de la modulació de l'activitat neural de l'escorça DLPF (mitjançant rTMS) i l'entrenament amb videojocs en la millora de dues funcions cognitives: memòria de treball i funcions executives.

Activitat R+D+i

Assesoria, consultoria i altres serveis