Esteu aquí

Contacte
Pujolar Cos, Joan

IdentiCat és un grup de recerca interdisciplinari de sociolingüistes, historiadors i especialistes en polítiques culturals, literatura, art i estudis culturals. Comparteixen interès en els processos contemporanis de construcció de la identitat i l’articulació de les subjectivitats, amb un focus predominant en la identitat catalana. Exploren com la mobilitat creixent, la terciarització de l’economia, el consumisme i la creació de xarxes digitals provoquen profundes transformacions en la manera com les persones i les institucions articulen el sentit de pertinença a la societat i a les institucions pròpies, i també transforma les maneres en què les persones construeixen les seves subjectivitats per mitjà de l’art, la literatura i altres formes d’expressió. Les línies de recerca actuals són:

  1. Nous parlants, noves identitats: pràctiques i ideologies lingüístiques.
  2. El regionalisme a Catalunya durant el franquisme.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis