Esteu aquí

Contacte
Juan Perez, Angel Alejandro

De la logística i el transport a la informàtica i la col·laboració basades en internet i les ciutats intel·ligents, les tecnologies de la informació (TI) que ens envolten són cada cop més complexes de gestionar a causa de l’escala global, les interdependències dinàmiques, les operacions descentralitzades, els requeriments en temps real i els alts nivells d’incertesa que atenyen. Els acadèmics d’anàlisi i recerca d’operacions i d'informàtica es dediquen a desenvolupar models interdisciplinaris, algoritmes i solucions de programari orientats a millorar el rendiment i l’eficiència dels sistemes de TI. En el marc de la xarxa internacional HAROSA, els membres sènior d’ICSO han col·laborat des del 2009 amb investigadors d’altres universitats i centres de recerca d’arreu del món en el desenvolupament de solucions d’intel·ligència computacional per a ajudar els socis industrials a incrementar significativament els nivells d’eficiència i competitivitat. En conseqüència, els objectius principals del nostre grup són els següents: (i) desenvolupar una recerca d’alta qualitat en col·laboració amb els nostres socis internacionals d’Europa, dels Estats Units i de la resta del continent americà, per acabar diversos projectes en curs i iniciar-ne de nous; (ii) proporcionar suport metodològic i analític (transferència de coneixement) a empreses de diferents sectors, perquè puguin millorar la competitivitat en l’economia global actual; i (iii) formar una nova generació d’investigadors d'anàlisi i recerca d’operacions i informàtica que siguin capaços de fer front a la complexitat dels sistemes de TI en l’era d’internet i contribueixin a fer-los més eficients i sostenibles. Amb aquesta finalitat, hem creat un equip interdisciplinari integrat per 8 estudiants de doctorat i 6 investigadors sènior amb una formació sòlida, publicacions indexades i lideratge en projectes competitius.

Línies de recerca:

  1. Sistemes d’optimització per a un món més intel·ligent: desenvolupament d’algoritmes intel·ligents i solucions de programari per a donar suport a processos complexos de presa de decisions en L&T, posicionament en temps real, ciutats intel·ligents i finances. En particular, els algoritmes simheurístics (Juan et al. 2011, 2013, 2014) combinen l’optimització metaheurística, la simulació i les tècniques de paral·lelització basades en internet per abordar eficaçment els problemes d’incertesa en els sistemes de la vida real. Coordinador d’aquesta línia de recerca: D. Riera.
  2. Sistemes informàtics i de col·laboració basats en internet: desenvolupament, anàlisi i optimització de sistemes col·laboratius i no dedicats a gran escala, i de sistemes no dedicats a internet (Cabrera et al. 2014, Caballé et al. 2011, Daradoumis et al. 2011). Actualment, participem en els projectes següents: Garlanet (xarxa social descentralitzada de microblogs tipus Twitter) i LSim (eina per a revisar aplicacions i protocols en un conjunt d’ordinadors distribuïts). Coordinador d’aquesta línia de recerca: J. M. Marquès.

Activitat R+D+i

Assesoria, consultoria i altres serveis