Esteu aquí

Contacte
Pastor Collado, Joan Antoni

ICSS és un grup de recerca creat en el sí dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació per un equip de professors de l'àrea de Sistemes d'Informació, amb el suport i la col·laboració activa d'altres universitats catalanes.

El propòsit principal del grup ICSS és el de comprendre i aportar solucions als principals problemes professionals en l'àmbit de la direcció estratègica, la gestió i l'enginyeria dels sistemes i serveis intensius en informació a les organitzacions públiques i privades.

De forma col·lectiva, s'ha treballat i publicat intensament en sistemes d'informació empresarials (ERP, CRM, SCM, EAI) i en els serveis associats a aquests sistemes (adquisició, implantació, evolució). Més recentment, s'ha treballat i publicat en l'externalització de serveis, sistemes i tecnologies d'informació a les administracions públiques, així com en la formació superior en habilitats comunicatives escrites per a professionals de l'àmbit TIC.

També es treballa explícitament en els mètodes de recerca més adients per a la investigació dels problemes de recerca del grup (case-studies, action-research, grounded- theory, design science researcn, PLS), o la seva combinació, amb una especial atenció a la consideració d'aquests mètodes en la provisió de serveis TIC i en el disseny i desplegament curricular innovador pels nous graus i postgraus en àmbits TIC, i en altres nivells formatius superiors.

On sigui possible, ICSS també té interès en la formalització dels seus dominis de recerca mitjançant llenguatges i eines d'anàlisi conceptual qualitativa, de modelització conceptual, o similars.

Mitjançant la integració de diverses línies prèvies de recerca, es pretén proposar solucions metodològiques que siguin acadèmicament sòlides i orientades a la pràctica professional, i que permetin millorar els esmentats problemes, preferiblement en col·laboració amb la indústria i l'administració pública, i sempre oberts a treballar amb col·legues d'altres universitats.

Activitat R+D+i

Assesoria, consultoria i altres serveis