Esteu aquí

Contacte
Coll-Florit, Marta

En el Grup de recerca interuniversitari en aplicacions lingüístiques (GRIAL) estem interessats en la creació de recursos lingüístics, fonamentats en models teòrics, que poden tenir utilitats diferents en camps tan diversos com la lexicografia, la traducció, la interpretació semàntica o, en general, el processament del llenguatge natural. A nivell teòric treballem, d’una banda, en el marc de la lingüística cognitiva, descrivint la llengua seguint el model proposat dins la gramàtica de construccions; i, de l’altra, en l’anàlisi del discurs, dins el qual investiguem sobretot a partir de la teoria de la metàfora conceptual. La nostra metodologia per a la creació dels recursos és sempre empírica, a partir de l’observació de dades lingüístiques reals compilades en corpus. També estem interessats en aspectes concrets de l’adquisició de segones llengües i en la creació d’aplicacions tecnològiques amb finalitats didàctiques. Les llengües amb les quals treballem habitualment són l’espanyol i el català, i, en un grau més baix, l’anglès.

Activitat R&I