Esteu aquí

Contacte
Andreu Barrachina, Llorenç

El Grup de recerca en cognició i llenguatge (GRECIL) es dedica a l’estudi del processament del llenguatge —concretament a l’adquisició—, l’aprenentatge, l’avaluació, la intervenció, la comprensió i la producció del llenguatge en adults i en infants amb una patologia associada al llenguatge (trastorn del desenvolupament del llenguatge, dislèxia, autisme i patologies neurodegeneratives) o sense. Estudiem els aspectes fonològics, gramaticals, pragmàtics, conceptuals i referencials relacionats amb el processament lingüístic i el desenvolupament d’aquests processos en infants i en adults, i també la intel·ligibilitat de les seves produccions orals. Amb aquesta finalitat, utilitzem diverses metodologies descriptives i experimentals.

El Grup de recerca en cognició i llenguatge de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), està adherit al Neurodevelop eHealth Lab de l’eHealth Center.

Activitat R&I