Esteu aquí

Contacte
Sánchez Navarro, Jordi

La recerca portada a terme pels membres del grup en els darrers anys ha confirmat la necessitat d’investigar des de la perspectiva de l'experiència dels usuaris amb les TIC, des d'una aproximació multi-disciplinar que permeti observar i documentar el canvi social i cultural a mesura que les societats actuals fan utilitzen Internet.

Els membres de Communication & New Media aborden l'anàlisi dels usos socials de la comunicació digital, dels models emergents de cultures col·laboratives i participatives pròpies de la societat del coneixement contemporània així com dels canvis socials i també educatius.

Principals focus d'interès

  • La Tecnologia com a instrument de transformació social
  • Els usos d'Internet com a font d'informació i entreteniment (oci digital)
  • L’estudi de l’ús i apropiació tecnològica dels joves.
  • La Ludoliteracy o alfabetització en videojocs: propostes de reflexió i anàlisi sobre el context tecnològic, cultural, social i econòmic del joc digital.

Activitat R+D+i

Assesoria, consultoria i altres serveis