Esteu aquí

Contacte
Batlle Rubio, Albert

GADE és un grup de recerca de referència sobre l'anàlisi empírica dels usos de les TIC en l'àmbit polític a Catalunya i a Espanya, especialment pel que fa als partits polítics, la participació política i el govern electrònic.

En aquest sentit, les tres preguntes de recerca que justifiquen l'activitat de GADE com a grup són:

· L'organització i funcions dels partits polítics canvien amb l'ús de les TIC?
· Canvien les formes de participació política dels ciutadans?
· Els nous canals d'interacció i el nou marc jurídic derivat de la irrupció de les TIC canvien l'estructura i/o les dinàmiques pròpies de les administracions públiques?

L'activitat de recerca del grup es tradueix fonamentalment en la publicació acadèmica dels seus resultats i la seva presentació a congressos de referència.

Activitat R+D+i

Assesoria, consultoria i altres serveis