Esteu aquí

Contacte
Guasch Pascual, Teresa

Fedd2Learn focalitza la recerca en la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge, des d’una perspectiva psicoeducativa, en entorns que fan un ús intensiu de la tecnologia o entorns virtuals, en tots els nivells educatius i en diferents contextos que requereixen un aprenentatge al llarg de la vida.

Concretament, se centra en tres eixos clau del procés d’ensenyament-aprenentatge i que són complementaris entre ells:

  1. el retorn (feedback) i l’avaluació com a motor de l’aprenentatge i, concretament, en els processos d’escriptura, entenent que en els entorns virtuals amb comunicació asíncrona, l’escriptura esdevé una evidència d’aprenentatge;
  2. l’anàlisi de la interacció com a element que contribueix al desenvolupament de competències per aprendre, i
  3. la formació dels docents.


Els resultats reverteixen directament en la millora de la docència i específicament en la millora de l’aprenentatge en entorns virtuals.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis