Esteu aquí

Contacte
Guasch Pascual, Teresa

Ed-Online és un grup de recerca en l'àmbit psico-educatiu centrat en els processos d'ensenyament i aprenentatge en entorns virtuals, caracteritzats per una comunicació asincrònica i escrita. 

En aquest marc, el focus de recerca es centra en la identificació i anàlisi de com el professorat i els estudiants entenen l'ensenyament i l'aprenentatge. A més es posa especial atenció en les ajudes educatives que contribueixen a la construcció de coneixement, com per exemple, el feedback (retroalimentació) tant del docent com dels companys (peer feedback) i la seva incidència en l'aprenentatge. Aquest objecte d'estudi s'emmarca en entorns virtuals basats en la comunicació asíncrona i escrita.

Per últim, també és objecte d'estudi la formació de professorat sobre com ensenyar i aprendre en entorns virtuals.

Activitat R+D+i

Assesoria, consultoria i altres serveis