Esteu aquí

Contacte
Xalabarder Plantada, Raquel

El grup de recerca Dret d'Internet té com a objectiu analitzar els problemes jurídics derivats de la implantació de la tecnologia digital i Internet en els següents àmbits del dret: la propietat intel•lectual i industrial, les dades de caràcter personal, la privacitat, la confidencialitat, el dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, la protecció de consumidors i usuaris, la responsabilitat dels proveïdors de serveis, la resolució de conflictes on-line, i les noves formes de delinqüència; tots ells en l'actual context de globalització normativa. 

Aquesta reflexió i anàlisi jurídica es fa des d'una perspectiva interdisciplinària, que permet el treball conjunt i l'enriquiment transversal de les diverses àrees, però sense renunciar a la necessària especialització i aprofundiment que requereix tota investigació jurídica. 

L'equip investigador té una experiència dilatada i acreditada en l'anàlisi de les implicacions jurídiques derivades de la tecnologia digital, en haver treballat de forma coordinada en el marc dels Estudis de Dret i Ciència Política.

Activitat R+D+i

Assesoria, consultoria i altres serveis