Esteu aquí

Contacte
Gálvez Mozo, Anna

El grup de recerca Conciliació, Gènere i TIC basa el seu estudi en la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i el paper que les TIC tenen en aquesta problemàtica, tant des del punt de vista de l'experiència dels i de les treballadors/es, com el de les organitzacions.

L'eix central és l'estudi del teletreball com a paradigma laboral privilegiat per estudiar i analitzar les implicacions de les TIC en la conciliació. L'enfocament de gènere constitueix una eina bàsica de la nostra recerca.

Principals interessos de recerca :

· Estudi de les transformacions que es produeixen en l'àmbit familiar i personal i en la concepció del treball com a conseqüència de la intensiva utilització de les TIC en el teletreball com a eina per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

· Impacte que té en el/la teletreballador/a, i en les seves possibilitats de conciliació, la configuració que les organitzacions donen a la relació entre la jornada de teletreball i la jornada presencial.

· Anàlisi dels principals factors i dinàmiques de la cultura organitzacional que influeixen en el desenvolupament del teletreball com a modalitat laboral que promou la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

Activitat R+D+i

Assesoria, consultoria i altres serveis