Esteu aquí

Contacte
Borge Holthoefer, Javier

El grup Complex Systems de l’IN3 (CoSIN3) centra la seva recerca en el descobriment dels mecanismes subjacents en els sistemes complexos en xarxa. Aquest tipus de recerca té un caire bàsic i un altre d’aplicat, i pivota sobretot (però no exclusivament) sobre dos pilars:

 

  1. La ciència social computacional (CSS), una nova disciplina que pot oferir mètodes i models de gran potència (sobretot a partir dels sistemes complexos), grans bases de dades, algoritmes i potència de càlcul (informàtica i ciència de dades), i un marc conceptual per a interpretar els resultats (ciències socials).
  2. La ciència urbana: estudi dels comportaments emergents a partir del conjunt de capes entrellaçades d’interacció personal, xarxes infraestructurals (comunicació, transport, energia), usos del sòl, qualitat de l’aire, etc. que trobem als sistemes urbans.

Activitat R&I