Esteu aquí

Contacte
Borge Bravo, Rosa

L’objectiu principal del grup CNSC és analitzar reptes socials seleccionats i rellevants de la societat en xarxa. Amb una perspectiva crítica i aplicada, definim dues àrees d’interès principals. En primer lloc, la tecnopolítica (T) fa referència a les connexions variables entre tecnologia i política, un objecte de recerca oportú tenint en compte les crisis institucionals a les quals les nostres societats s’enfronten. Es divideix entre (T1) innovació i autonomia tecnopolítica, i (T2) moviments socials i la democràcia en xarxa. En segon lloc, els focus de les societats (S) en (S1) l’envelliment i les tecnologies digitals i (S2) les bretxes de desenvolupament i digitals, dues dimensions de gran importància i diferents però que estan interrelacionades donades les tendències internacionals actuals.

Basat en les ciències socials, el CNSC té les arrels en la multidisciplinarietat i incorpora el coneixement i mètodes d’una varietat de disciplines i camps, com ara la sociologia, la comunicació, l’economia, els estudis de moviments socials, STS (ciència, tecnologia i societat) i HCI (interacció dels humans amb els ordinadors). Els enfocaments metodològics qualitatius i quantitatius rellevants per a la nostra recerca són l’etnografia, l’estadística, l’anàlisi de xarxes, i les ciències de dades i de la complexitat.

Activitat R&I