Esteu aquí

Contacte
Rodríguez Giralt, Israel

L’objectiu de CareNet és entendre l’impacte de les tecnologies, especialment de les TIC, en la nova configuració social i cultural de l’assistència i la prevenció en la societat xarxa. CareNet és un grup de l’IN3 que pretén entendre aquest impacte. El nostre interès parteix d’una formació interdisciplinària en ciència i tecnologia, discapacitat, sociologia digital i psicologia social.

Línies de recerca: 

  • Tecnologies per a l’envelliment i la vida independent: L’augment de les necessitats d’assistència a llarg termini, juntament amb la cronificació de les malalties i l’envelliment ràpid en les societats postindustrials, ha esdevingut un repte per a les polítiques, les pràctiques i les institucions assistencials. La finalitat dels nous avenços tecnològics (teleassistència, e-salut, tecnologies d’autoseguiment...) és permetre que les persones grans, discapacitades o amb malalties cròniques siguin capaces d’autogestionar el seu estat de salut per assolir una millor qualitat de vida i viure de manera més independent. Sobre la base d’una trajectòria ja establerta en aquest camp, l’objectiu d’aquesta línia de recerca és analitzar críticament les conseqüències socials d’aquestes noves modalitats d’assistència. Com es reorienten les pràctiques assistencials? Quines són les implicacions ètiques pel que fa al que es considera una bona o mala assistència, la dignitat i la independència? Quines són les noves definicions d’envelliment i discapacitat, benestar i salut, i nous espais i temporalitats de l’assistència? Quines són les conseqüències subjectives i organitzatives d’aquests canvis?
  • Comunitats i xarxes d’assistència: En la darrera dècada, les comunitats d’autoassistència i els grups i les xarxes en línia han proliferat per tot Europa: xarxes de copaternitat o comaternitat, integrades per pares i mares que no poden o no volen que el seu cercle familiar o l’Administració es faci càrrec del seus fills; grups, associacions i fòrums en línia de pacients i «persones afectades», que donen/reben suport mutu, comparteixen i generen coneixements o promouen la «consciència social» sobre el seu problema; persones amb discapacitat i/o persones grans que no volen viure en residències i s’organitzen per a viure en comunitats autoassistides, etc. L’objectiu d’aquesta línia de recerca és entendre de quina manera aquestes xarxes i comunitats, en gran part potenciades per les TIC, desenvolupen noves pràctiques assistencials, coneixements i nocions de ciutadania.
  • Tecnologies per a la prevenció: Les TIC, les tecnologies mòbils, els sistemes d’informació geogràfica (SIG), Twitter i altres xarxes socials són cada cop més importants per a difondre i gestionar informació vital en les situacions de crisi, emergència i desastre. Aquesta línia de recerca analitza el paper de les tecnologies de comunicació mòbil i les xarxes socials en l’anticipació, la gestió i la mitigació d’emergències, crisis i desastres. Quin és el paper d’aquestes tecnologies en la transformació de les normes, les pràctiques i la lògica institucional de la prevenció, la gestió i la mitigació de riscs, emergències i desastres? De quina manera alteren l’organització contemporània de la seguretat i la protecció? Com intervenen en la (re)configuració de les noves «cultures» de vulnerabilitat, resiliència i/o participació?