Esteu aquí

Contacte
Duart Montoliu, Josep M.

La missió principal d’Open Evidence és aprofundir en la comprensió de l’impacte de la revolució digital en institucions i l’apoderament de ciutadans. Pensem que hi ha grans coincidències en la manera com les institucions de governança, econòmiques, de salut i d’aprenentatge, i el comportament de les persones han rebut l’impacte de la revolució digital.

Analitzem aquest impacte en els aspectes següents:

  • L’economia, específicament l’economia col·laborativa, el cooperativisme de plataformes i les noves maneres en què les empreses i els consumidors interactuen, amb un especial èmfasi en l’economia del comportament.
  • Salut, mitjançant l’ús de TIC per part de metges i personal sanitari, l’emergència d’un nou e-pacient informat i proactiu i l’envelliment actiu.
  • L’aprenentatge, de la docència a l’aprenentatge i l’heutagogia, incloses les TIC a les escoles, la tecnologia de l’ensenyament i la innovació educativa.
  • Governança, i la transformació en normes, legitimació i equilibris de poders mitjançant l’e-participació, l’e-govern i el govern obert, i la poderosa àrea de la tecnopolítica.

Activitat R&I