Esteu aquí

Contacte
Fuster Morell, Mayo

El programa de recerca Digital Commons (Dimmons) cobreix l’economia col·laborativa, les innovacions socioeconòmiques i la producció de domini públic. La línia de recerca central del grup està relacionada amb el domini públic i l’economia col·laborativa, amb la perspectiva de la cocreació de polítiques i la innovació metodològica. Més concretament, el domini públic com a forma organitzativa de producció (producció d’iguals basada en el domini públic o CBPP), enfocada a partir de dues perspectives:

  • Economia de domini públic: l’aparició i les implicacions de la producció entre iguals basada en el domini públic, la innovació econòmica, l’economia digital social i la configuració d’un nou model de producció basat en el coneixement obert.
  • Política de domini públic: innovació política en política pública, conflicte i mobilització social associats amb la regulació de l’economia de domini públic, les TIC i les condicions d’accés i reutilització de la informació i el coneixement.
  • Futur del domini públic: dilemes de governança i possibles escenaris de domini públic vinculats amb la frontera extremament innovadora que ha obert el desenvolupament tecnològic.

Activitat R&I