Esteu aquí

Educació i eLearning

 • Assessorament en qüestions de digitalització de l'ensenyament obligatori i postobligatori.

  Qui l’ofereix

Assessorament, consultoria i estudis en Ciències Socials

 • Disseny i implementació de cursos, tallers i estudis relacionats amb l'assoliment de coneixements relacionats amb l'empresa, així com l'assoliment de competències i habilitats directives.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Associacions professionals
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Organismes i entitats del Tercer Sector Social
  Qui l’ofereix
 • Formacions, xerrades i conferències sobre les dificultats i els trastorns del llenguatge oral a escoles i per a logopedes i associacions de famílies

  Qui l’ofereix
 • Disseny i implementació de cursos, tallers i estudis relacionats amb l'assoliment de coneixements relacionats amb l'empresa, així com l'assoliment de competències i habilitats directives.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Associacions professionals
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Organismes i entitats del Tercer Sector Social
  Qui l’ofereix
 • Qui l’ofereix
 • Disseny i implantació de cursos, tallers i estudis relacionats amb l'assoliment de coneixements relatius al món de l'empresa, a més de l'assoliment de competències i habilitats directives

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Associacions professionals
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Organismes i entitats del Tercer Sector Social
  Qui l’ofereix

Assessorament, consultoria i estudis en Ciències de la Salut

 • Business sector eSalut
  Qui l’ofereix
 • Disseny d'assajos clínics basats en imatge mèdica

  Qui l’ofereix
 • Disseny d'assajos clínics basats en imatge mèdica.

  Qui l’ofereix
 • Qui l’ofereix
 • Prova de servei

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari
  Qui l’ofereix
  • Disseny d'assajos clínics basats en imatge mèdica.
  • Optimització de la gestió de dades mèdiques en entorns clínics o de recerca.
  • Desenvolupament d'eines de correcció automàtica d'exercicis tècnics.
  • Anàlisi de dades en el sector de la medicina i la salut.
  • Disseny i creació de models predictius per ajudar en la presa de decisions en sectors amb impacte en la societat.
  Qui l’ofereix

Formació a mida

 • Diseño e implementación de cursos y talleres

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Associacions professionals
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  • Organismes i entitats del Tercer Sector Social
  Qui l’ofereix

Desenvolupament d'aplicacions i eines

 • Disseny i implementació d'eines i aplicacions docents

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Associacions professionals
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  • Organismes i entitats del Tercer Sector Social
  Qui l’ofereix

Serveis científico - tècnics

 • Anàlisi de dades en el sector de la medicina i la salut.

  Qui l’ofereix
Educació i eLearning

Analizar el habla en el ámbito fonético, fonológico y gestual con herramientas de codificación específicas para este fin.

 • Anàlisi de la parla en l'àmbit fonètic, fonològic i gestual amb eines de codificació específiques per a aquesta finalitat.

  Qui l’ofereix

Apoyo a centros educativos para el impulso de la innovación. Orientación en el diseño, el desarrollo y la evaluación de entornos de aprendizaje para la mejora de la calidad educativa.

 • Suport a centres educatius per a l'impuls de la innovació. Orientació en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació d'entorns d'aprenentatge per a la millora de la qualitat educativa.

Assessorament en la digitalització de l'ensenyament

 • Assessorament en qüestions de digitalització de l'ensenyament obligatori i postobligatori.

  Qui l’ofereix

Assessorament en Educació

 • Assessorament en el disseny i el codisseny d'entorns d'aprenentatge indagadors i centrats en l'estudiant.
  Assessorament en l'ús de models de recerca basada en el disseny.

Assessorament en la implementació de projectes educatius

 • Anàlisi dels espais i les necessitats generals del projecte educatiu del centre mitjançant un procés de codisseny.
   
  Prototipatge visual d'espais educatius. Anàlisi de necessitats, descripció completa de mesures, organització i elements de l'espai i disseny virtual.
   
  Supervisió i acompanyament durant la implementació de les noves metodologies, avaluació del disseny de nous espais educatius, com ara institucions educatives, biblioteques, espais de coworking, hubs de recerca, etc., o reforma d'espais ja existents. Contacte amb proveïdors i assessorament en la presa de decisions en la fase final d'implementació.


   

  Qui l’ofereix

Assessorament en serveis al núvol i de clúster per a l'ensenyament virtual.

 • Assessorament en serveis al núvol i de clúster per a l'ensenyament virtual.

  Qui l’ofereix

Asesoramiento para el desarrollo de redes educativas. Apoyo a entidades y administraciones. Evaluación de la calidad. Formación. Transferencia.

 • Assessorament per al desenvolupament de xarxes educatives. Suport a entitats i administracions. Avaluació de la qualitat. Formació. Transferència.

Assessorament en eLearning

 • Assessorament en la implantació d'eines digitals en entitats i centres i educatius.
  Assessorament en el disseny d'espais d'aprenentatge.


  Qui l’ofereix

Búsquedas y asesoramientos vinculados al trabajo corporal con personas en situación de vulnerabilidad

 • Qui l’ofereix
 • Projectes corporals vinculats a la dansa inclusiva, el teatre transformatiu, l'esport com a eina d'inclusió, el cos en els processos de pacificació, el cos i les persones amb diversitat funcional, etc.

  Qui l’ofereix
 • Projectes corporals vinculats a la dansa inclusiva, el teatre transformatiu, l'esport com a eina d'inclusió, el cos en els processos de pacificació, el cos i les persones amb diversitat funcional, etc.

  Qui l’ofereix

Consultories per a organitzacions sobre acompanyament social i educatiu

 • Formacions i assessoraments per implantar la perspectiva de l'acompanyament social en les organitzacions del tercer sector (formació d'equips, implantació de programes d'acompanyament, creació de llibres blancs, etc.).

  Qui l’ofereix

Creació i integració de sistemes avançats d'ensenyament virtual.

eLearning

 • -Professora responsable d'assignatures (PRA) amb la coordinació d'equips docents.

  - Avaluació del llenguatge en infants amb trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL).

  - Estudis sobre el TDL, anàlisi i interpretació de dades fent ús del programari estadístic SPSS i R, participació en articles.

  - Ús del maquinari d'Eye TrackerTobii T120 (registre de moviments oculars) per a la recerca del TDL.

  Qui l’ofereix

Estudis sobre incorporació de persones amb discapacitat al món laboral

 • Orientació i disseny per al tractament, l'ús i la interpretació de dades en recerquesvinculades a la incorporació de les persones al món laboral.

  Qui l’ofereix

Formació a professorat i educadors.

Marcs organitzatius per a proveïdors d'aprenentatge en línia.

Serveis en Educació i E-Learning

  • Impartició de cursos de programació amb Scratch a escoles.
  • Impartició de cursos de programació amb Scratch a hospitals.
  • Formació sobre programació a voluntaris.
  • Formació sobre programació a organitzacions socials.
  Qui l’ofereix

Serveis en educació i eLearning

  • Formació de professorat
  • Disseny instruccional per a docència en línea.
  • Tecnologia Educativa
  Qui l’ofereix
Assessorament, consultoria i estudis en Ciències Socials

Anàlisi de pràctiques de treball flexibles.

Anàlisi de l'impacte de la transformació digital en els comerços de proximitat

 • Anàlisi de l'impacte de la transformació digital en els comerços de proximitat

  Qui l’ofereix

Assessorament a emprreses

  • Assessorament en valoració d'empreses i projectes.                                       
  • Assessorament en finançament de la innovació.                                                             
  • Assessorament en gestió aeroportuària.                                                         
  • Assessorament en relació amb la demanda de trànsit aeri.  

Assessorament a entitats públiques sobre polítiques de mobilitat urbana, logística urbana i serveis urbans

 • Assessorament a entitats públiques sobre polítiques de mobilitat urbana, logística urbana i serveis urbans.

  Qui l’ofereix

Assessorament a la digitalització de restaurants que vulguin començar a operar virtualment.

 • Assessorament a la digitalització de restaurants que vulguin començar a operar virtualment.

  Qui l’ofereix

Assessorament en comunicació de crisi i en reputació digital

Assessorament en l'elaboració de projectes basats en cadena de blocs (blockchain)

 • Assessorament en l'elaboració de projectes basats en cadena de blocs(disseny, selecció de la tecnologia més adient, estudi de seguretat i privacitat...).

  Qui l’ofereix

Assessorament en processos d'emprenedoria.

Assessorament en psicologia jurídica i forense

  • Docència i assessorament en temes afins a la psicologia forense per a la Fundació Pere Tarrés o l'Escola de Policia de Catalunya, entre altres, impartint matèries sobre igualtat de gènere, abús sexual infantil, assetjament laboral, etc.
  • Integrant del grup de treball de Psicologia Jurídica Aplicada a l'Àmbit Penal de la Secció de Psicologia Jurídica del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya(COPC), on es generen espais de reflexió, formació i divulgació entorn de la conducta violenta, la victimologia forense i l'anàlisi del testimoni.

   

  Qui l’ofereix

Assessorament en societat digital

  • Assessorament en la generació de nou negocis.
  • Assessorament en l'aprenentatge en línia.           
  • Assessorament en tendències.
  Qui l’ofereix

Assessorament logístic i d'operacions per a empreses del sector primari i secundari.

 • Assessorament logístic i d'operacions per a empreses del sector primari i secundari.

  Qui l’ofereix

Asesoramiento sobre aspectos sociales del empleo contemporáneo.

Assessoria i consultoria en l'estratègia per al board room i el comitè executiu

 • Consultoria i suport a alts executius,basats en l'experiència i la independència. S'acompanya els equips directius amb l'objectiu que assoleixin el seu potencial màxim, desenvolupant solucions personalitzades que permetin la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l'empresa.

  Qui l’ofereix

Assessorament en casos d'assetjament laboral (psicològic i sexual).

 • Assessorament en casos d'assetjament laboral (psicològic i sexual).

  Qui l’ofereix

Capacitació financera i promoció de l'emprenedoria.

Conceptualització de destinacions turístiques intel•ligents.

 • Anàlisi sobre la conceptualització de destinacions turístiques intel·ligents.

  Qui l’ofereix

Consultoria de serveis

 • Open Evidence, antiga empresa derivada (spin-off) de la UOC, és una empresa de consultoria que ofereix serveis a institucions i empreses que necessiten un enfocament translacional per garantir respostes fonamentades als problemes als quals s'enfronten.

Consultoria en governança social.

  • Consultoria a institucions públiques en temes de governança social.          
  • Anàlisi qualitativa de dades.
  • Participació social en epidèmies i educació.               

Estratègia i management per a start-ups

 • Assessoria en la gestió d'empreses emergents incloent-hi recursos humans, retenció del talent, reputació, estratègia i finances.

  Qui l’ofereix

Estudis de mercat sobre el comportament del consumidor.

Estudios e investigaciones sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal en organizaciones que tengan implantados programas de teletrabajo.

 • Estudis i investigacions sobre conciliació de la vida laboral, familiar i personal en organitzacions que hagin implantat programes de teletreball.

  Qui l’ofereix

Fonaments i marcs teòrics en transformació digital

Plans estratègics de turisme

 • Assessorament en l'elaboració de plans estratègics de turisme ales destinacions.

  Qui l’ofereix

Serveis de recerca i consultoria

  • Serveis de recerca i consultoria en l'adopció dels usos de les tecnologies digitals.                                                                                 
  • Serveis de recerca i consultoria en la mobilització de capacitats per optimitzar el retorn de l'adopció de les tecnologies digitals.                                                                      
  • Serveis de recerca, avaluació i consultoria per optimitzar els usos i els resultats de la salut digital i la telemedicina.                                                                             
  • Serveis de prospectiva i càlcul de rendiment de les tecnologies de l'automatització. Construcció d'indicadors sintètics de la indústria 4.0.                                                                                
  • Serveis de càlcul de rendiment (ocupabilitat i qualitat del treball) de les pràctiques de capitalització dels empresaris i els treballadors per mitjà de l'aprenentatge en línia.                                                                                    

  Qui l’ofereix

Serveis i assessorament en economia i educació

 • - Assessorament en qüestions de qualitat i satisfacció de client, com ara la creació de vincles a llarg termini amb els consumidors per aconseguir-ne la fidelització.

  - Formació en responsabilitat social i models d'excel·lència.

  - Assessorament en la qualitat del'ensenyament superior.

  - Assessorament en qüestions de qualitat i satisfacció dels pacients en serveis de salut pública i privada, i serveis de turisme mèdic.

  Qui l’ofereix

Societat digital

 • Assessorament en processos de gestió i participació social relacionats amb qüestions ambientals.
  Tractament de dades qualitatives en intervenció i gestió en ciències socials.


  Qui l’ofereix

Visions sobre l'adopció d'innovacions tecnològiques

Formacions, xerrades i conferències sobre les dificultats i els trastorns del llenguatge oral a escoles i per a logopedes i associacions de famílies.

 • Formacions, xerrades i conferències sobre les dificultats i els trastorns del llenguatge oral a escoles i per a logopedes i associacions de famílies. 

Assessorament a empreses sobre gènere i TIC

 • Diagnòstics i assessorament a empreses en les línies de gènere i TIC.

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Organismes i entitats relacionats amb àrees i estudis de Gènere
  Qui l’ofereix

Consultories, elaboració d'informes i recomanacions per a la inclusió social de les persones migradas

 • Consultories, elaboració d'informes i recomanacions per a la inclusió social de les persones migrades.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques
  Qui l’ofereix

Disseny distribuït per al patrimoni cultural digital i tradicional

 • Disseny distribuït per al patrimoni cultural digital i tradicional.

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  • Organismes i entitats vinculats al sector Comunicació
  • Organismes i entitats vinculats al sector Turisme
  Qui l’ofereix

Elaboració d'avaluacions i informes sobre el sistema de justícia penal i el seu funcionament i sobre programes de prevenció del delicte i d'atenció a les víctimes

 • Elaboració d'avaluacions i informes sobre el sistema de justícia penal i el seu funcionament i sobre programes de prevenció del delicte i d'atenció a les víctimes.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  Qui l’ofereix

Anàlisi de la cultura corporativa

 • Anàlisi de la cultura corporativa: anàlisi i valoració de la cultura empresarial i la seva vinculació amb l’estratègia corporativa.

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector Industrial
  • Organismes i entitats vinculats al sector Serveis
  Qui l’ofereix

Eines per assimiliar i valorar competències TIC en educació

 • Educació i TIC: potenciar eines que facin possible l'assimilació i valoració de les competències.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Universitats
  Qui l’ofereix

Estudis de consultoria sobre responsabilitat social al sector turístic

 • Serveis de consultoria relacionats amb responsabilitat  social corporativa al sector turístic, implementació de les TIC i en general innovacio turística.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Organismes i entitats vinculats al sector Turisme

Estudis de discriminació i mercat de treball

 • Discriminació i mercat de treball: realització d’estudis de la situació dels col.lectius laboralment més vulnerables i detecció de la possible existència de discriminació económica en els principals elements  vinculats amb el mercat de treball (ocupabilitat, atur, salari, adquisició de capital humà, etc.). 

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Associacions professionals

Estudis de la gestió econòmica per processos

 • Observatori de Nova Economia: implantació de la gestió per processos i la seva valoració en termes de: eficàcia, eficiència i flexibilitat.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Universitats
  Qui l’ofereix

Estudis de l’impacte del capital humà

 • Capital humà i educació: realització d’estudis de l’impacte del capital humà (dotació i rendiment), en especial de l’educació, en els indicadors laborals. Anàlisi del seu efecte sobre les divergències regionals i entre col·lectius d’individus.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Associacions professionals

Estudis de productivitat per a empreses

 • Productivitat de les empreses: estudis sobre la productivitat de les empreses en àmbits concrets.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  Qui l’ofereix

Estudis de turisme i desenvolupament local

 • Estudis i assessorament en turisme i desenvolupament local: investigació i assessorament en desenvolupament turístic, sostenibilitat i responsabilitat tant per destinacions com per empreses. 

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Organismes i entitats vinculats al sector Turisme
  Qui l’ofereix

Estudis per a institucions o empreses per implantar sistemes de control de gestió

 • Consultoria. Serveis d’assessorament i consultoria en empreses o institucions que hagin implantat o vulguin implantar nous sistemes de control de gestió.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  Qui l’ofereix

Estudis per a institucions públiques sobre inversions estrangeres

 • Estudis sobre els impactes de les inversions estrangeres directes sobre l’economia receptora. Realització d’estudis al voltant d’aquesta temàtica que puguin ser d’interès per institucions públiques amb responsabilitats sobre la Política Industrial, per tal d’utilitzar les inversions estrangeres directes en benefici de l’economia local.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques
  • Organismes i entitats vinculats al sector Comerç
  Qui l’ofereix

Estudis sobre el mercat de treball

 • Situació laboral i mercat de treball regional: realització d’estudis  dels principals indicadors del mercat de treball (participació, atur, salaris, temporalitat, etc.) i anàlisi dels determinants de les diferències regionals en aquests indicadors.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Associacions professionals

Estudis sobre el procés d’internacionalització de l’economia catalana i espanyola

 • Estudis sobre el procés d’internacionalització de l’economia catalana i espanyola. Realització d’estudis al voltant d’aquesta temàtica que puguin ser d’interès, tant per a institucions públiques amb responsabilitats sobre la Política Industrial local, com per institucions privades que pretenguin identificar línies  estratègiques d’actuació per al  sector empresarial privat.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques
  • Organismes i entitats vinculats al sector Comerç
  Qui l’ofereix

Estudis sobre innovació i internacionalització a les empreses

 • Innovació i internacionalització: realització d’estudis sobre l’activitat exportadora i innovadora a les empreses,  la vinculació amb la productivitat i l’ús de capital humà, i la incidència de la mida empresarial i de les divergències regionals en la intensitat innovadora i exportadora.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Associacions professionals

Estudis sobre la situació i evolució financera de determinats sectors

 • Elaboració d’estudis i informes. Estudis de diagnosi sobre la situació i evolució dels estats financers d’un determinat sector, regió, activitat, etc.
  Estudis de viabilitat de la posada en marxa de noves activitats.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  Qui l’ofereix

Estudis sobre turisme d'esdeveniments

 • Estudis i assessorament en turisme d’esdeveniments, desenvolupament i promoció territorial: recerca i assessorament sobre la vinculació entre el turisme d’esdeveniments i el desenvolupament local i sectorial, fent especial èmfasi en creació de capital social, sostenibilitat i responsabilitat i en la promoció del territori.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Organismes i entitats vinculats al sector Turisme
  Qui l’ofereix

Gestió estratègica del coneixement

Identificació, disseny i avaluació de projectes de cooperació en turisme

 • Identificació, disseny i avaluació de projectes de cooperació en turisme: estudis amb els que identificar, dissenyar i avaluar projectes de cooperació en turisme, fent especial èmfasi en la variable gènere i sosteniblitat.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Organismes i entitats vinculats al sector Turisme
  Qui l’ofereix

Recerca en innovació cultural

 • Recerca en innovació cultural. Realització d’estudis sobre disseny, usos i apropiacions de  tecnologies digitals,  estudis de participació de públics, audiències i usuaris.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Organismes i entitats vinculats al sector Comunicació
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació

Participació, seguiment i/o avaluació de projectes creatius

 • Disseny, seguiment i/o avaluació de projectes creatius. Consultoria, participació, seguiment i/o avaluació  per al desenvolupament de projectes creatius relacionats amb la co-creació, participació de públics i disseny de l’experiència.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Organismes i entitats vinculats al sector Comunicació
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació

Anàlisi de la interacció entre persones

 • Anàlisi automàtic del llenguatge no verbal i altres aspectes rellevants en la interacció persona-persona/persona-màquina.

  A qui va dirigit
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Organismes i entitats vinculats al sector Industrial

Marcs teòrics en desenvolupaments de negoci i innovacions

 • Fonaments i marcs teòrics en desenvolupaments de negoci i innovacions.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  Qui l’ofereix

Informes sobre fiscalitat, relacions laborals i prestacions socials

Assessorament metodològic sobre etnografia i específicament gènere

 • Assessorament metodològic en etnografia i específicament en el camp del gènere i del cos.

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector Comunicació
  Qui l’ofereix

Inputs sobre plans de màrqueting i de negoci

 • Inputs sobre plans de màrqueting i de negoci.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  • Organismes i entitats vinculats al sector Industrial
 • Inputs sobre plans de màrqueting i de negoci

Assessorament sobre transformació socioeconòmica vinculada a societat del coneixement

 • Serveis d’assessoria a empreses i institucions en el marc de la transformació econòmica i social vinculada amb l’economia i societat del coneixement sota els efectes xarxa. 

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  Qui l’ofereix

Estudis i informes en els àmbits de teletreball i qualitat docent

 • Elaboració d’estudis i informes en els àmbits de teletreball i qualitat docent.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  Qui l’ofereix

Assessorament sobre governança, administració i democràcia electrònica

Assessorament metodològic

 • Assessorament  metodològic. Formació a mida i assessorament sobre mètodes i tècniques qualitatives i etnogràfiques per a l'estudi de la cultura digital.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Organismes i entitats vinculats al sector Comunicació
  Qui l’ofereix

Assessorament sobre e-treball

 • Estudis i recerques sobre conciliació de la vida laboral, familiar i personal en organitzacions que tinguin implementats programes de teletreball.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Associacions professionals

Assessorament sobre aspectes laborals i d'ocupació

 • Estudis i recerques sobre aspectes laborals i d'ocupació.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  Qui l’ofereix

Assessorament sobre polítiques de gènere i TIC

 • Assessorament en l’elaboració de polítiques públiques referents a gènere i TIC.

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Organismes i entitats relacionats amb àrees i estudis de Gènere
  Qui l’ofereix

Consultoria sobre propietat intel·lectual, responsabilitat de proveïdors, comerç electrònic, privacitat i protecció de dades a Internet

Evaluació de propostes

 • Evaluació de propostes d' investigació (serveis cientific-tècnic).

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Organismes i entitats relacionats amb àrees i estudis de Gènere
  Qui l’ofereix

Estudis de competitivitat i innovació en empreses i destinacions turístiques

 • Estudis de competitivitat i innovació en empreses i destinacions turístiques: Treballs de consultoria sobre TIC i turisme, sostenibilitat i creació i posada en funcionament de recursos turístics; plans estratègics per a la competitivitat i la millora de les destinacions turístiques; recerca aplicada a l’anàlisi espacial del sector turístic.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Comunitats virtuals
  • Organismes i entitats vinculats al sector Turisme

Assessorament sobre art i cultura contemporània

Activitats de mentoring, coaching i networking sobre gènere i TIC

 • Disseny i avaluació d'activitats de mentoring, coaching i networking sobre gènere i TIC.

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Organismes i entitats relacionats amb àrees i estudis de Gènere
  Qui l’ofereix

Impacte social de la ciència i la tecnologia

Participació en consells científics

 • Participació en el consell editorial de revistes de investigació internacionals.

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats relacionats amb àrees i estudis de Gènere
  Qui l’ofereix

Serveis d'e-learning al personal d'R+D+I

 • Serveis a la comunitat investigadora en e-learning.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques
  • Centres d'entrenament
  Qui l’ofereix

Processos participatius orientats a la intervenció social i comunitària

Assessorament, consultoria i estudis en Ciències de la Salut

Aplicacions d'aprenentatge profund a la imatge mèdica.

 • Aplicacions d'aprenentatge profund a la imatge mèdica.

  Ús de tècniques d'aprenentatge profund per construir eines que assisteixin els professionals mèdics i ajudin a prevenir patologies avançant-ne el diagnòstic a partir de dades multimodals,especialment imatge de retina i IRMf.

  Qui l’ofereix

Desarrollo de aplicaciones de salud para la prevención de enfermedades.

 • Desenvolupament d'aplicacions de salut per a la prevenció de malalties.             

  Qui l’ofereix

Elaboració de l'Informe anual de la industria a Catalunya. Capítol: «Farmàcia i biotecnologia».

 • Elaboració de l'Informe anual de la industria a Catalunya. Capítol: «Farmàcia i biotecnologia».

  Qui l’ofereix

Estudis en el sector Salut

 • Assessorament en el disseny i l'avaluació dels resultats d'intervencions psicològiques.
  Suport per a l'elaboració de guies de pràctica clínica i estudis metaanalítics.


Optimització de la gestió de dades mèdiques en entorns clínics o de recerca.

 • Optimització de la gestió de dades mèdiques en entorns clínics o de recerca

  Qui l’ofereix

Intervenció i desenvolupament de l'organització.

Anàlisi de dades en el sector de la medicina i la salut.

 • Anàlisi de dades en el sector de la medicina i la salut.

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari
  Qui l’ofereix

Assessorament sobre e-salut

 • Optimització de la gestió de dades mèdiques en entorns clínics o de recerca.

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari
  Business sector eSalut
  Qui l’ofereix
 • Anàlisi de dades en el sector de la medicina i la salut

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari
  Business sector eSalut
  Qui l’ofereix
 • Anàlisi, desenvolupament i avaluació de projectes en l’àmbit de l’e-salut.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari
 • Disseny d'assajos clínics basats en imatge mèdica.

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari
  Qui l’ofereix
 • Qui l’ofereix
 • Assessorament en sistemes d'informació analítics per a entorns de la salut.

  Qui l’ofereix
 • Disseny d'assajos clínics basats en imatge mèdica.

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari
  Business sector eSalut
  Qui l’ofereix

Assessorament en implantació de projectes de telemedicina

 • Desenvolupament d'eines de correcció automàtica d'exercicis tècnics.

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari
  Business sector eSalut
  Qui l’ofereix
 • Assessorament en implantació de projectes de telemedicina: Opció del LabTM, Xarxa CICUT, Xarxa XIT – LabTM, destinada als professionals de salut, entitats sanitàries, entitats que desenvolupen projectes Telemèdics, empreses i administracions públiques que tinguin interès en implantar experiències de Telemedicina. Estudis de viabilitat ad hoc fent ús de metodologia d'anàlisi de processos (determinació dels punts forts/punts dèbils de l'experiència de Telemedicina proposada, impactes a nivell organitzatiu...).

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari
  Qui l’ofereix

Disseny d'assajos clínics basats en imatge mèdica.

 • Disseny d'assajos clínics basats en imatge mèdica

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari
  Qui l’ofereix
Assessorament, consultoria i estudis en Arts i Humanitats

Anàlisi de la satisfacció i el comportament del visitant de l'Alhambra, el Generalife i la Dobla de Oro.

 • Anàlisi de la satisfacció i el comportament del visitant de l'Alhambra, el Generalife i la Dobla de Oro.

  Qui l’ofereix

Assessorament en art, cultura i turisme

  • Assessorament educatiu per a institucions culturals, en especial museus.
  • Assessorament sobre l'ensenyament en líniade les arts.
  • Avaluació de projectes educatius i comunitaris en el camp de l'art i la cultura.

Gestió del coneixement en art, cultura i TIC

 • Gestió del coneixement en art, cultura i TIC.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  Qui l’ofereix

Serveis en Art i Humanitats

 • • Creació de programes públics i coordinació.

  • Curadoria d'exposicions per a galeries o sales d'art.

  Qui l’ofereix

Cálculo de la posición en interiores.

Estudis sobre usos lingüístics

Assessorament, consultoria i estudis en Tecnologia i Comunicació

Assessorament en el modelatge i l'anàlisi de sistemes de programari i comunitats de desenvolupadors, especialment de codi obert.

 • Assessorament en el modelatge i l'anàlisi de sistemes de programari i comunitats de desenvolupadors, especialment de codi obert.

Assessorament en l'ús i el desplegament de models relacionats amb dades obertes.

Assessorament en societat digital

 • Optimització en línies de recerca dins dels mitjans de comunicació.

  Qui l’ofereix

Assessorament sobre aprenentatge de pensament computacional.

 • Asesoramiento sobre aprendizaje de pensamiento computacional.

  Qui l’ofereix
 • Assessorament sobre aprenentatge de pensament computacional.

  Qui l’ofereix

Assessorament sobre aprenentatge de programació.

Estratègia en transport i aviació

 • Assessorament a entitats públiques en matèria d'infraestructures de transport, mobilitat urbana i logística. Consultoria estratègica per a aeroports, companyies aèries i autoritats gestores en l'àmbit del transport aeri.

  Qui l’ofereix

Solucions de monitorizació

 • Disseny, desenvolupament i avaluació de solucions de monitoratge de paràmetres físics utilitzant xarxes de sensors sense fil.

  Qui l’ofereix

Assessorament, consultoria i estudis de seguretat enxarxes i sistemes d'informació.

Innovació dels processos dels mitjans socials i programari de col·laboració

 • Innovació dels processos dels mitjans socials i programari de col·laboració.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Centres d'R&I
  • Organismes i entitats vinculats al sector Comunicació
  Qui l’ofereix

Estudis de grans volums de dades

 • Consultoria: anàlisi, descripció i visualització de grans volums de dades.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general

Sistemes de gestió del coneixement

Simulació i optimització

 • Simulació i optimització: El grup pot aportar solucions software basades en mètodes d’optimització i simulació a tot tipus de problemes combinatoris: planificació, scheduling, routing, timetabling, etc. 

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Organismes i entitats vinculats al sector Industrial

Models de simulació basada en agents de fluxos d’informació i coneixement

 • Simulació: Desenvolupament de models de simulació basada en agents de fluxos d’informació i coneixement en sistemes socials.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Centres d'R&I
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors

Visions sobre l’adopció d’innovacions tecnològiques

 • Visions sobre l’adopció d’innovacions tecnològiques.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  Qui l’ofereix

Xarxes d’informació i coneixement

Marcs organitzatius per a proveïdors d’e-learning

 • Marcs organitzatius per a proveïdors d’e-learning.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  Qui l’ofereix

Seguretat en xarxes i sistemes d'informació

Marcs Organitzatius d'e-Learning

 • Marcs organitzatius per a proveïdors d’e-learning.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  Qui l’ofereix

Avaluació de l’e-learning en una empresa/institució

 • Estudi de l’organització de l’e-learning en una empresa o institució, per a determinar els punts forts i el potencial de millora.

  A qui va dirigit
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  Qui l’ofereix

Consultoria sobre turisme i comerç internacional a Àsia oriental

 • Assessoria en turisme i comerç. Serveis de consultoria en l’àmbit del turisme i el comerç internacional a i de l’Àsia oriental.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Organismes i entitats vinculats al sector Comerç
  Qui l’ofereix

Assessorament en gestió i enginyeria de sistemes d'informació

Assessorament sobre aspectes culturals i lingüístics d'Àsia oriental

 • Assessoria cultural i lingüística. Assessorament sobre aspectes culturals i lingüístics relacionats amb l’Àsia oriental.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Organismes i entitats vinculats al sector Comerç
  Qui l’ofereix

Recerca i assessorament sobre consums i usos de la comunicació

 • Recerca i assessorament sobre consums i usos de la comunicació: Estudis sobre consums, usos i apropiacions de la comunicació per part dels públics.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Organismes i entitats vinculats al sector Comunicació

Estudis sobre educació social

Espais virtuals per entorns formatius

 • Assessorament en la implantació d'espais virtuals de suport formatiu sobre nutrició i alimentació. Disseny de continguts, activitats d'aprenentatge, simulació d'experiències de pràctica, etc.

  A qui va dirigit
  • Associacions professionals
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari

E-learning de les matemàtiques

 • Assessorament, consultoria i accions puntuals en metodologies i tecnologies per l’e-learning de  les matemàtiques.

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  Qui l’ofereix

Disseny d'entorns d'aprenentatge col·laboratiu i afectiu amb èmfasi a la personalització, monitorització i avaluació de l'aprenentatge

Estudis sobre dades vinculades a institucions socioeducatives

Estudis sobre distribucions artístiques i culturals vinculades a l’educació social

Gestió de l’e-learning

 • Gestió de l’e-learning: estudi de l’organització de l’e-learning en una empresa o institució, per a determinar els punts forts i el potencial de millora. 

  A qui va dirigit
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors

Mapes d’equipaments, trajectes i recorreguts socials i culturals

Desplegament d’aplicacions en computació cluster grid i cloud

Desenvolupament de plataformes

 • Anàlisi, disseny, desenvolupament i assessorament per a la construccio de plataformes big data i extracció de coneixement fent servir tecniques BI o Map Reduce.

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació

Avaluació i informes de disseny centrat en l’usuari

 • Avaluació i informes de disseny centrat en l'usuari.

  A qui va dirigit
  • Centres d'entrenament
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives

Assessoria tecnològica en xarxes de sensors i sistemes distribuïts i paral·lels

Avaluació i informes d’accessibilitat

Benchmark de productes

Desenvolupament i aplicació tècniques mineria de dades i aprenentatge artificial

 • Assessoria i consultoria sobre desenvolupament i aplicació de tècniques de mineria de dades i aprenentatge artificial (especialment, tècniques de clustering i d'extracció de característiques), tant des d'una perspectiva generalista, com focalitzada en l'àmbit de l'e-learning.

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Universitats
  Qui l’ofereix

Consultories per a professionals d'educació social

Assessorament sobre recursos multimèdia d'ensenyament-aprenentatge en entorns virtuals

Assessorament sobre projectes de formació virtual

Anàlisi de pràctiques en institucions socioeducatives

Assessorament a centres educatius sobre integració de les TIC

Assessorament sobre comunicacions mòbils

 • Elaboració d’estudis i desenvolupament de recerca social sobre comunicacions mòbils,  amb metodologies quantitatives i qualitatives.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques

Assessorament per a administracions sobre educació i TIC

Desenvolupaments de l’e-learning

Formació a mida

Cultiu de comunitats de pràctica

 • Cultiu de comunitats de pràctica.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  Qui l’ofereix

Creació de recurs educatius en obert

 • Formació: creació i compartició de recursos educatius en obert.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general

Formació a mida.

 • Formació a mida.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  Qui l’ofereix

Formació en neurociència cognitiva

 • Activitats formatives: Una de les accions del programa de recerca és la d’oferir places de formació en l’àmbit de la Neurociència Cognitiva a alumnes de Grau i Postgrau, possibilitant un primer contacte amb la recerca experimental.

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari

Recerca en metodologies i tecnologies per l’e-learning de les matemàtiques

 • Recerca en metodologies i tecnologies per l’e-learning de  les matemàtiques. Recerca en temes relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques en educació superior en línia, amb l’ús d’Internet i de programari i sistemes de gestió de l’aprenentatge.

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació

Formació a mida sobre mediació social i cultural

 • Formació a mida. Disseny i desenvolupament de programes de formació en l’àmbit de la mediació social i cultural.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Associacions professionals
  • Centres escolars (educació primària i secundària)
  Qui l’ofereix

Formació a professorat en entorns virtuals

 • Formació del professorat. Formar al professorat sobre els següents temes:
  1-Metodologies d’ensenyament i aprenentatge en entorns virtuals.
  2-Desenvolupament d’estratègies metodològiques, específicament sobre els processos de feedback i peer-feedback, com elements essencials per l’aprenentatge

  A qui va dirigit
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  • Universitats

Formació de formadors

Formació en capacitació digital

Formació sobre gènere i TIC

 • Formació de master i doctorat en gènere i TIC.

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Organismes i entitats relacionats amb àrees i estudis de Gènere
  Qui l’ofereix

Formació sobre consums i usos de la comunicació

 • Formació sobre consums i usos de la comunicació: formació a escoles, entitats d’educació no formal, ONGs i professionals de la intervenció social sobre consums, usos i apropiacions de la comunicació per part dels ciutadans.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Organismes i entitats vinculats al sector Comunicació

Formació sobre seguretat i privadesa

Tecnologia pel desenvolupament de competències d'aprendre

Formació en metodologies i tecnologies per l’e-learning de les matemàtiques

 • Formació en metodologies i tecnologies per l’e-learning de  les matemàtiques. Formació a formadors i a usuaris en la metodologia i tecnologia per l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques en educació superior en línia, amb l’ús d’Internet i de programari i sistemes de gestió de l’aprenentatge.

  A qui va dirigit
  • Centres d'entrenament
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
Desenvolupament d'aplicacions i eines

Desenvolupament d'eines de correcció automàtica d'exercicis tècnics.

Repositori d’objectes d’aprenentatge contextuals i sistemes d’etiquetatge educatiu dels objectes

 • Repositori d’objectes d’aprenentatge contextuals i sistemes d’etiquetatge educatiu dels objectes.

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  • Universitats
  Qui l’ofereix

Innovació docent basada en la gamificació

 • Innovació docent basada en la gamificació.

  A qui va dirigit
  • Centres escolars (educació primària i secundària)
  • Universitats
  Qui l’ofereix

Eines de suport al procés d’avaluació. Disseny i prototipatge de les eines

 • Eines de suport al procés d’avaluació. Disseny i prototipatge de les eines.

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  • Universitats
  Qui l’ofereix

Desenvolupaments a mida en l'aplicació de la realitat augmentada a l'educació

 • Desenvolupaments a mida en l'aplicació de la realitat augmentada a l'educació.

  A qui va dirigit
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  Qui l’ofereix

Eines per al diagnòstic del perfil competencial i professional dels estudiants

 • Eines per al diagnòstic del perfil competencial i professional dels estudiants.

  A qui va dirigit
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Universitats
  Qui l’ofereix

Creació d’eines TIC per la docència e-learning en turisme

 • Creació d’eines TIC per la docència e-learning en turisme: Aplicació de software per a la simulació de tasques d’anàlisi i de consultoria en turisme i per a la creació d’empreses turístiques.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Comunitats virtuals
  • Organismes i entitats vinculats al sector Turisme

Assessorament i desenvolupament d'eines per a l'extracció de conceptes de dominis

 • Recuperació d'informació: assessorament i desenvolupament d'eines destinades a l'extracció de conceptes de dominis especialitzats.

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  Qui l’ofereix

Qualitat en modelització

Reconeixement d’expressions facials

 • Reconeixement d’expressions facials: reconeixement d’expressions facials amb aplicació a interfícies d’usuari, anàlisis d’usabilitat i anàlisi de senyals socials.

  A qui va dirigit
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Organismes i entitats vinculats al sector Industrial

Aplicacions de Visió per Computador per a museus

 • Aplicacions de Visió per Computador per a museus: reconeixement automàtic d’obres d’art, amb aplicacions per  la seva anotació, visualització amb realitat augmentada, millora de l’accessibilitat, entorns educatius i contextualització de continguts.

  A qui va dirigit
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Organismes i entitats vinculats al sector Industrial

Aplicacions de Visió per Computador a la realitat augmentada

 • Aplicacions de Visió per Computador a la realitat augmentada: algorismes aplicables al reconeixement d’objectes en entorns naturals amb aplicacions a tecnologies mòbils (telefonia i tablets).

  A qui va dirigit
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Organismes i entitats vinculats al sector Industrial

Classificació i reconeixement facial

 • Classificació i reconeixement facial: tecnologies per ser aplicades al reconeixement facial, per sistemes de biometria, publicitat o indexació d’informació.

  A qui va dirigit
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Organismes i entitats vinculats al sector Industrial

Plataforma de simulació en projectes de telemedicina

 • Plataforma de simulació en projectes de telemedicina: Opció del LabTM, Xarxa CICUT, Xarxa XIT – LabTM, destinada als professionals de salut, entitats sanitàries, institucions tecnològiques, Universitats, entitats que desenvolupen projectes Telemèdics, empreses, administracions públiques, Societats Científiques i Professionals interessades en implantar experiències de Telemedicina. Accés a simulacions virtuals d’experiències reals, simulacions virtuals en funció d'una sèrie de paràmetres establerts, etc.).

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari
  Qui l’ofereix

Promoció de la implantació de projectes de telemedicina

 • Promoció de la implantació de projectes de telemedicina: Opció del LabTM, Xarxa CICUT, Xarxa XIT – LabTM, destinada als professionals de salut, entitats sanitàries, institucions tecnològiques, entitats que desenvolupen projectes Telemèdics, empreses, administracions públiques, Societats Científiques i Professionals interessades en implantar experiències de Telemedicina.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari
  Qui l’ofereix
Serveis científico - tècnics

Disseny i creació de models predictius per ajudar en la presa de decisions en sectors amb impacte en la societat.

 • Disseny i creació de models predictius per ajudar en la presa de decisions en sectors amb impacte en la societat.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  Qui l’ofereix

Anàlisis de sistemes i xarxes d'innovació

 • Anàlisi dels sistemes d'innovació locals i de xarxes d'innovació.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  • Organismes i entitats vinculats al sector Industrial
  Qui l’ofereix

Anàlisi de les interaccions

 • Anàlisi de les interaccions.

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Universitats
  Qui l’ofereix

Col·lecció de llibres digitals sobre monografies

 • Col.lecció de llibres digitals sobre monografies.

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  Qui l’ofereix

Edició de la revista "Journal of Conflictology"

 • Edició de la revista "Journal of Conflictology".

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  Qui l’ofereix

Mètodes i técniques de disseny centrat en l’usuari. Investigació i anàlisi de requisits d’usuari

 • Mètodes i técniques de disseny centrat en l’usuari. Investigació i anàlisi de requisits d’usuari.

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Universitats
  Qui l’ofereix

Publicació de l'"Anuari de Conflictología" (digital)

 • Publicació de l'"Anuari de Conflictología" (digital).

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats del Tercer Sector Social
  Qui l’ofereix

Realització de Jornades sobre "Conflictes de Sobirania"

 • Realització de Jornades sobre "Conflictes de Sobirania".

  A qui va dirigit
  • Comunitats virtuals
  Qui l’ofereix

Research Partners

 • Research Partners: our group is always open to become a scientific partner in different R&D projects, both at domestic and international levels related to the development of smart solutions in the areas of logistics, transportation, and production as well as in the areas of distributed and parallel computing (including cluster, grid and cloud computing).

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Organismes i entitats vinculats al sector Industrial
  Qui l’ofereix

Thesis Partners

 • Thesis Partners: Enterprises can offer scholarships so that students complete their MSc/PhD theses working on a given specific challenge proposed by the enterprise. Our group offers support in the development of smart solutions for complex real-life problems in the areas of logistics, transportation, and production as well as in the areas of distributed and parallel computing (including cluster, grid and cloud computing). Our smart solutions combine different techniques, including: data analysis/mining, computer simulation, and heuristics (optimization).

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Organismes i entitats vinculats al sector Industrial
  Qui l’ofereix

Realització Congrés Internacional anual en Conflictologia i Pau

 • Realització Congrés Internacional anual en Conflictologia i Pau.

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats del Tercer Sector Social
  Qui l’ofereix

Aplicació d’eines d'estadística i econometria

 • Anàlisi regional quantitatiu: aquest servei consisteix en l’aplicació d’eines relatives a l’estadística i l’econometria espacial a temes de recerca relacionats amb el territori, és a dir, de dimensió provincial, comarcal o municipal.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Universitats
  Qui l’ofereix

Serveis per a la recerca quantitativa

 • Serveis per a la recerca quantitativa: per a la recerca avançada és imprescindible l’ús d’eines complexes, com llenguatges de programaicó per realitzar càlculs numèrics i estadístics, així com editors de textos científics. Aquest servei, doncs, consisteix en l’impartició de cursos,  assistència i assessorament en la seva aplicació.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Universitats
  Qui l’ofereix

Estudis de circuits digitals d'empreses

 • Verificació formal de circuits digitals: empreses relacionades amb el disseny de circuits digitals, és important que en el moment previ a la seva implementació es verifiqui que el resultat obtingut sigui funcionament equivalent a les especificacions inicials. 

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  Qui l’ofereix

Anàlisis de treball flexible

 • Anàlisis de pràctiques de treball flexibles.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Associacions professionals
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  Qui l’ofereix

Avaluacions de l’impacte de les TIC en les empreses

 • Avaluacions de l’impacte de les TIC en la competitivitat i la productivitat de les empreses.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  Qui l’ofereix

Avaluacions de projectes i personal empresarial dedicat a activitats I+D+i

 • Col·laboracions inter-universitàries en avaluacions de projectes i personal empresarial dedicat a activitats I+D+i. Suport selectiu ocasional a tasques d’avaluació d’activitat R+D+i empresarial, en col·laboració amb UPC i UPM. 

  A qui va dirigit
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Universitats
 • Disseny de recursos. Disseny i desenvolupament de recursos per la comprensió de les societats de l’Àsia oriental i fenòmens vinculats.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  Qui l’ofereix

Investigacions empíriques i de mercat sobre el comportament dels consumidors en Internet i els nous mitjans

 • Investigacions empíriques i de mercat sobre el comportament dels consumidors/usuaris/estudiants en Internet i els nous mitjans.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Entitats/empreses que ofereixen formació als seus treballadors
  • Organismes i entitats vinculats al sector Industrial
  Qui l’ofereix

Innovacions tecnocientifiques, etnografies i disseny tecnològic

Anàlisis de pràctiques de treball flexibles

Equip d’estimulació magnètica transcranial per reconstruir un cervell en 3 dimensions

 • Eines i tècniques oferides: Estimulador magnètic transcranial; Software E-PRIME; Neuronavogador Brainsight™ 2 TMS. En el laboratori disposem d’un equip complert d’estimulació magnètica transcranial amb un sistema de neuronavegació per infrarojos que permet una reconstrucció en tres dimensions del cervell fent servir els resultats de la regió d’interès, amb un sistema de reconstrucció curvilini automàtic. Així mateix, també disposem d’un conjunt d’eines informàtiques pel desenvolupament i generació d’experiments en Neurociència Cognitiva, la recollida i l'anàlisi de les dades.

  A qui va dirigit
  • Centres d'R&I
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari

Disseny i desenvolupament d'investigacions bassades en qüestionaris

 • Disseny i desenvolupament d'investigacions bassades en qüestionaris: selecció i adaptació d’instruments, disseny de qüestionaris, disseny de mostres, supervisió del treball de camp associat i anàlisi multivariant de dades.

  A qui va dirigit
  • Entitats, equipaments i xarxes culturals, socials, i educatives
  • Universitats
  Qui l’ofereix

Desenvolupament de productes d'I+D+I segurs

 • Desenvolupament de productes d'I+D+I al voltant de la seguretat i privadesa de xarxes i de la informació.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Organismes i entitats vinculats al sector TIC / Sistemes d'Informació
  • Organismes i entitats vinculats al sector Industrial

Certificació de qualitat de projectes de telemedicina

 • Certificació de qualitat de projectes de telemedicina: Concepció i desenvolupament d’un model de Telemedicina i d’avaluació d’experiències de Telemedicina implantades arreu del Sistema Sanitari Català i incorporades en el LabTM, per incorporar-les al Observatori Virtual de Telemedicina com “Experiència de Telemedicina acreditada per la UOC”, certificant que acompleix els mínims requisits tecnològics, organitzatius i de gestió establerts per la UOC.

  A qui va dirigit
  • Administracions publiques, empreses i altres organismes/institucions…, en general
  • Organismes i entitats vinculats al sector Salut i sociosanitari
  Qui l’ofereix