Esteu aquí

< Tornar
25/09/2019

La UOC desenvolupa un projecte per millorar la formació de les persones en risc d'exclusió

Més del 40% dels ciutadans de la Unió Europea no té habilitats digitals bàsiques


Més del 40% dels ciutadans de la Unió Europea no té habilitats digitals bàsiques, segons un estudi de la Comissió Europea de 2016. Una xifra tan alta entre la població general augmenta encara més quan parlem de col·lectius en risc d'exclusió, com ara persones en situació d'atur de llarga durada, migrants, etc. La tecnologia, en molts d'aquests casos, es pot acabar convertint en un obstacle que dificulta la incorporació al mercat laboral a les persones que es troben en una situació de més vulnerabilitat. Les dades ho corroboren: només en els últims cinc anys l'ús de les habilitats digitals ha augmentat de manera significativa en més d'un 90% dels llocs de treball.

Per a evitar-ho, s'ha posat en marxa el projecte SELFEE: alfabetització digital i aprenentatge socioemocional per al foment i la promoció de la recerca de feina, cofinançat per la Unió Europea mitjançant el programa Erasmus+, en què han participat organitzacions d'Hongria, Holanda, França i Espanya. La UOC presentarà el projecte en una conferència que tindrà lloc els dies 27 i 28 de setembre a la Casadel Mar de Barcelona. S'hi organitzaran taules d'experts, tallers, presentacions creatives i fins i tot es treballarà en xarxa (networking) amb els assistents per oferir diferents mirades sobre aquestes qüestions i arribar a unes conclusions entre tots els participants.

 

SELFEE: autoconeixement i apoderament

«El principal objectiu del projecte és proporcionar noves eines als professionals que treballen en l'àmbit de la formació de persones sense feina i en risc d'exclusió social perquè puguin desenvolupar unes habilitats digitals bàsiques», explica Montse Guitert, una de les impulsora de SELFEE, investigadora líder del grup d'Educació i TIC (EDUL@B) i professora de l'àmbit de les competències digitals dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Es tracta de formar uns formadors que no sempre són experts en la matèria, sinó que en molts casos són voluntaris que treballen amb aquests col·lectius per mitjà d'ONG i que no tenen un bagatge pedagògic.

Encara que SELFEE procura anar més lluny per atendre altres necessitats: «No pretén ensenyar només unes competències digitals bàsiques o com s'utilitza una determinada tecnologia, sinó integrar aquests coneixements en un procés de canvi més profund. Es busquen també objectius socioemocionals», assegura Teresa Romeu, també implicada en el projecte, investigadora d'EDUL@B i professora de l'àmbit de les competències digitals dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.

En aquest sentit, no es pot oblidar la importància que tenen a l'hora de trobar una feina aspectes com ara millorar l'autoconeixement de les persones en risc d'exclusió. Qüestions que en el mètode SELFEE s'integren amb les competències digitals mitjançant disciplines artístiques com ara la dansa, el teatre o l'art d'explicar històries (storytelling). Les bases per als formadors d'aquestes qüestions es troben a la guia Aprendizaje socioemocional para personas en búsqueda de empleo.

 

Aprenentatge a partir de reptes

Dins de les competències digitals bàsiques hi ha tot un conjunt de coneixements, habilitats i aptituds que, en aquest cas, estan orientats a la recerca de feina i permeten als col·lectius en risc d'exclusió dur a terme tasques que van des de buscar informació a la xarxa fins a gestionar la seva identitat digital i protegir les seves dades, o crear continguts i comunicar-se.

Aquest aprenentatge té un plantejament molt pràctic i es basa a aprendre fent, de manera que es plantegen a l'estudiant un seguit de reptes i, al llarg del curs, ha de ser capaç de resoldre'ls. «Aquesta ha estat la nostra aportació al projecte: el disseny de com dur a terme la formació a partir de reptes i integrant les tecnologies digitals. Ho hem fet pensant molt en el telèfon mòbil i en totes les possibilitats que avui en dia ofereix», afirma Teresa Romeu. Així, la UOC ha desenvolupat una guia per al professorat, Competencias digitales básicas para la búsqueda de empleo. A més de participar a SELFEE, la UOC també ha participat en dos projectes de competències digitals de la Unió Europea, en un de l'Ajuntament de Barcelona i en un altre de la Generalitat de Catalunya.

 

Un nou entorn educatiu

Tot el treball ha tingut en compte la revolució que l'ús de la tecnologia també representa dins de l'entorn educatiu, «cosa de la qual no sempre som conscients», segons els experts. Tal com Montse Guitert assenyala, «la transformació digital també afecta l'àmbit formatiu i hem d'aprofitar-la. No ens podem mantenir en models poc innovadors, en què la tecnologia no té cap paper. La tecnologia ens pot ajudar a transformar els entorns educatius actuals, a canviar el paper del docent i de l'estudiant, a aplicar metodologies més col·laboratives en les quals l'estudiant tingui un paper més actiu i el docent deixi de ser un simple transmissor de coneixements i compleixi altres funcions, com ara acompanyar, dissenyar processos formatius o assessorar».